Zotac ZBOX HD-AD01 – Nettop mới của Zotac

Zotac vừa giới thiệu ra thị trường một nettop mới, đó Zotac ZBOX HD-AD01. Khác với các nettop khác của Zotac dùng Intel Atom và kết hợp với card đồ...