Zeus - malware nguy hiểm đã có biến thể

Các nhà nghiên cứu cho biết sự kết hợp giữa Zeus với phần mềm độc hại (malware) đánh cắp tài khoản ngân hàng trực tuyến SpyEye đang được hình thành.