5 giá trị cốt lõi của Facebook

CEO Facebook Zuckerberg đã đề ra 5 giá trị cốt lõi cho Facebook trong một lá thư gửi các nhà đầu tư tiềm năng trong hồ sơ pháp lí của Facebook đệ...

Ông chủ Facebook đang giàu lên nhanh chóng

Với số người dùng vượt quá 500 triệu, chỉ cần mỗi người bỏ ra 1 đô la thì ông chủ Mark Zuckerberg đã có nửa tỉ đô la Mĩ. Tuy nhiên, mỗi người dùng...

Những điều Facebook không muốn nghe

Đó là những điều được viết ra trong quyển “Accidental billionaires: The founding of Facebook: A tale of sex, money, genius and betrayal”. Phát hành...