Bình luận

  • TTCN (1)
Thích Linux  175

Khó hình dug vãi. Giật dc cái giải Nobel này cũng trầy hết võ não Big Grin