Danh sách các bạn được nhận sách về Steve Jobs dựa theo số like và lựa chọn của BBT

 1. Tôn Thất Hoàng Anh
 2. Dương Kim Ngọc
 3. Nguyễn Trần Quang
 4. Donald Đặng
 5. Nguyễn Văn Việt
 6. Trần Ngọc Tấn Hưng
 7. Dương Văn Trường
 8. Bùi Quốc Long
 9. Linhswift
 10. Võ Khắc Ánh

TTCN sẽ liên lạc với các bạn qua email để lấy địa chỉ gửi sách.

Nhóm:

Bình luận

 • TTCN (1)
Vũ Công Văn  1

Bình luận bị ẩn

Thảo luận lạc đề