Bạn có từng quảng cáo trên mạng? Điều bạn quan tâm nhất là gì? Có phải dữ liệu khách hàng? Bạn thường kiếm dự liệu khách hàng?...

Hàng loạt câu hỏi đặt ra, vậy làm sao để có dữ liệu khách hàng mà không vướng phải những trở ngại trên? VHT có một giải pháp mới cho doanh nghiệp - SMS Gateway.

Ảnh

SMS Gateway là một nơi trung chuyển SMS từ người nhắn đến tổng đài và xử lí theo kịch bản dựng sẵn, những kịch bản quen thuộc. Doanh nghiệp nên mở một cú pháp, quảng bá bằng trade-marketing (tại điểm bán hàng của doanh nghiệp), trên báo chí (print-ad), Facebook, bất cứ phương tiện nào, hãy kèm một cú pháp như vậy lúc quảng cáo để những ai quan tâm sẽ để lại số ĐT cho doanh nghiệp.

Ngay khi có người nhắn, bạn sẽ nhận được tin phản hồi để biết số ĐT ấy, tin phản hồi là dùng gói Brand SMS của VHT.

Với Brand Name SMS :

  • Gửi SMS quảng cáo với Tên Thương Hiệu của bạn ở phần Sender (Người gửi).
  • Nhận tin nhắn quảng cáo và khách hàng thấy tên của họ trong nội dung tin nhắn (cá nhân hóa nội dung tin nhắn).
  • Hệ thống biết chính xác được đối tượng đã nhận được tin nhắn hay chưa.
  • Chi phí hợp lí cho từng doanh nghiệp với từng gói dịch vụ khác nhau.

Các doanh nghiệp được miễn phí dịch vụ SMS Gateway nếu mua gói Brand SMS có trị giá 2.000.000 Đ trở lên. Dịch vụ SMS Gateway: 300.000 Đ

Bình luận

  • TTCN (0)