1

Mẫu người vui vẻ, hoà nhã, đam mê công việc, nghiêm túc và ...