129
Chuyên gia về: steve jobs (3), Apple (2), Samsung (1), Galaxy S II (1), Iphone 4 S (1), Tên lửa tự chế (1)

Bài mới gửi

Bài viết được thích nhất

Google thâu tóm Behavio, phát triển công nghệ dự đoán hành vi
Gửi ngày: 14/4/2013. Có tất cả 0 bình luận và 1 bầu chọn.
Bing cho phép chia sẻ hình ành dễ dàng qua Pinterest
Gửi ngày: 15/4/2013. Có tất cả 1 bình luận và 1 bầu chọn.