312
Chuyên gia về: fpga (6), mcu (4), embedded (4), Apple (3), altera (2), hệ thống nhúng (2)

Bài mới gửi

Thứ sáu, 16 Tháng 4, 2010 - 17:05
Thứ ba, 30 Tháng 9, 2008 - 07:38
Thứ sáu, 11 Tháng 7, 2008 - 10:20
Thứ tư, 2 Tháng 7, 2008 - 10:15

Bài viết được thích nhất

FPGA và các ứng dụng nhúng
Gửi ngày: 20/11/2007. Có tất cả 32 bình luận và 47 bầu chọn.
Tổng quan về công nghệ FPGA
Gửi ngày: 9/11/2007. Có tất cả 13 bình luận và 44 bầu chọn.
Xilinx ra mắt công cụ phát triển EDK 9.2i
Gửi ngày: 3/12/2007. Có tất cả 3 bình luận và 36 bầu chọn.
Những nhầm lẫn hay gặp trong khái niệm điện tử
Gửi ngày: 12/1/2008. Có tất cả 3 bình luận và 32 bầu chọn.
Altera giành giải thưởng của Elektra châu Âu 2007.
Gửi ngày: 21/1/2008. Có tất cả 0 bình luận và 31 bầu chọn.