30,9k

Nguyễn Hải Nam đồng sáng lập TTCN vào năm 2007. Anh quan tâm đến các lĩnh vực: công nghệ Web, các hệ thống HA/hiệu năng cao, data mining, an ninh, mật mã, thuật toán. Hiện nay Hải Nam công tác tại Pháp.

Chuyên gia về: Google (188), Microsoft (138), Việt Nam (131), Apple (110), Yahoo (68), Android (68)

Bài viết được thích nhất

9 sự thật kinh ngạc về Bill Gates
Gửi ngày: 13/6/2009. Có tất cả 13 bình luận và 370 bầu chọn.
10 điều phải chấp nhận nếu làm ngành IT
Gửi ngày: 2/7/2009. Có tất cả 7 bình luận và 335 bầu chọn.
Tải video từ YouTube không cần cài phần mềm
Gửi ngày: 9/9/2013. Có tất cả 6 bình luận và 158 bầu chọn.
Xây dựng TTCN
Gửi ngày: 25/4/2010. Có tất cả 0 bình luận và 157 bầu chọn.
Ola - Phần mềm chat miễn phí của sinh viên Việt Nam
Gửi ngày: 13/11/2007. Có tất cả 8 bình luận và 151 bầu chọn.