2.093

dễ gần nhưng khó thân

Chuyên gia về: Apple (80), Google (38), Microsoft (23), Nokia (20), Android (19), Samsung (18)

Bài viết được thích nhất

iPhone 5 xuất hiện lỗi “đóng băng màn hình” vô cùng nghiêm trọng
Gửi ngày: 10/11/2012. Có tất cả 2 bình luận và 12 bầu chọn.
iOS 6 khiến hóa đơn điện thoại tăng chóng mặt
Gửi ngày: 19/10/2012. Có tất cả 3 bình luận và 10 bầu chọn.
Cổ đông rút đơn kiện Nokia vì doanh số Lumia phục hồi
Gửi ngày: 14/12/2012. Có tất cả 6 bình luận và 10 bầu chọn.
Microsoft không còn phụ thuộc vào Windows, cổ phiếu cao kỉ lục
Gửi ngày: 6/6/2013. Có tất cả 2 bình luận và 10 bầu chọn.
Vụ kiện chống Motorola bị bác bỏ vì Apple “chọc giận” toà án
Gửi ngày: 9/11/2012. Có tất cả 2 bình luận và 6 bầu chọn.