1.509
Chuyên gia về: Apple (21), Google (15), Android (15), Samsung (13), Microsoft (12), Nokia (12)

Bài viết được thích nhất

Sony sẽ cho ra bộ giải mã tín hiệu cho Google TV vào tháng 7
Gửi ngày: 26/6/2012. Có tất cả 0 bình luận và 7 bầu chọn.
Microsoft thách thức Google bằng “Bing it on”
Gửi ngày: 10/9/2012. Có tất cả 7 bình luận và 7 bầu chọn.
Google có được bằng sáng chế về tính năng mở khoá bằng khuôn mặt
Gửi ngày: 9/9/2012. Có tất cả 9 bình luận và 7 bầu chọn.
Facebook cho Android đã cho phép chụp ảnh từ camera phía trước
Gửi ngày: 14/7/2012. Có tất cả 0 bình luận và 7 bầu chọn.
Adobe: Photoshop phiên bản mới sẽ không hỗ trợ Windows XP
Gửi ngày: 15/9/2012. Có tất cả 0 bình luận và 5 bầu chọn.