41,5k

BTV TTCN

Chuyên gia về: Apple (927), Samsung (636), Microsoft (550), Google (435), Nokia (289), Facebook (217)

Bài mới gửi

Bài viết được thích nhất

Những smartphone được kì vọng trong năm 2012
Gửi ngày: 26/12/2011. Có tất cả 0 bình luận và 35 bầu chọn.
Windows 8 làm thay đổi máy tính trong năm 2012
Gửi ngày: 18/12/2011. Có tất cả 0 bình luận và 35 bầu chọn.
Mạng 4G chưa phổ biến, 5G đã lộ diện
Gửi ngày: 6/12/2011. Có tất cả 0 bình luận và 34 bầu chọn.
Bản cập nhật iOS 5.0.1 vẫn chưa thực sự chữa lỗi pin?
Gửi ngày: 12/11/2011. Có tất cả 0 bình luận và 33 bầu chọn.
Nâng cấp lên Windows 8 Release Preview - có nên hay chưa?
Gửi ngày: 2/6/2012. Có tất cả 7 bình luận và 33 bầu chọn.