137

Chuyên môn của langtaixautinh là quan hệ công chúng, tiếp thị số và báo chí. Anh hiện là Giám đốc điều hành một công ty về tiếp thị số.

Chuyên gia về: google adwords (5), Google (5), adwords (3), digital marketing (2), tin tức cười (2), Yahoo (1)

Bài mới gửi

Thứ tư, 30 Tháng 11, 2011 - 10:12
Thứ sáu, 4 Tháng 11, 2011 - 08:55
Thứ sáu, 14 Tháng 10, 2011 - 08:25

Bài viết được thích nhất

Yahoo Blog đã quay trở lại
Gửi ngày: 14/10/2011. Có tất cả 27 bình luận và 28 bầu chọn.
Google dừng áp dụng coupon quảng cáo Adwords tại Việt Nam
Gửi ngày: 14/12/2011. Có tất cả 4 bình luận và 16 bầu chọn.
Làm trang thông tin tuyển dụng về IT
Gửi ngày: 3/7/2011. Có tất cả 7 bình luận và 15 bầu chọn.
“ÉC HAI” VÀ NGHI ÁN GIẾT NGƯỜI
Gửi ngày: 21/8/2011. Có tất cả 2 bình luận và 4 bầu chọn.
Điểm tin tháng 11/2011 - Google Adwords
Gửi ngày: 30/11/2011. Có tất cả 0 bình luận và 3 bầu chọn.