124

Đang học và có niềm đam mê về công nghệ thông tin, thích bon chen, ăn hàng, chém gió, và đặc biệt là đang FA =))

Chuyên gia về: Yahoo! (1), ứng dụng tin tức (1), Summly (1), Google Chrome (1), Windows 8 (1), mode Modenrn UI (1)

Bài mới gửi

Bài viết được thích nhất

Phần mềm diệt virus Microsoft Security Essentials Public Beta
Gửi ngày: 20/7/2009. Có tất cả 0 bình luận và 13 bầu chọn.
Yahoo! cập nhật ứng dụng trên iPhone, tích hợp Summly
Gửi ngày: 23/4/2013. Có tất cả 0 bình luận và 2 bầu chọn.