38

<p>Thất thập cổ lai hy, niềm hy vọng hay sự hoài vọng</p>

Chuyên gia về: 10 Gbps (1), Intel (1), light peak (1), hướng dẫn cơ bản (1), Thunderbolt (1), macbook pro 2011 (1)

Bài mới gửi

Bài viết được thích nhất

Thunderbolt - Công nghệ truyền dữ liệu thế hệ mới
Gửi ngày: 1/3/2011. Có tất cả 0 bình luận và 7 bầu chọn.