12

Wifi Resort - Giải pháp Wifi chuyên dụng phủ sóng Hybrid Wifi Mesh. Lắp đặt Wifi resort, khách sạn, trường học, khu du lịch diện rộng, Cafe chuyên nghiệp.