Bình luận

  • TTCN (3)
Vũ Ngọc Tân  22

nên thay đổi

mình nghĩ cần có chuyên mục riêng dành cho các đoạn video như thế này

Hải Nam  30903

Bạn có thể xem ở đây video

Hoài Nam  2916

Tutorial làm dưới dạng video đã và đang ngày càng phổ biến. Vì vậy mình cũng ủng hộ nếu có một mục riêng dành riêng cho những "how-to" video.