Bình luận

  • TTCN (1)
Ánh Tuyết  22864

Phải không vậy, còn nhanh hơn cả súng tiểu liên nữa.