Một video dựng hình được cho là so sánh giữa iPhone thế hệ tiếp theo của Apple với Galaxy S III của Samsung đã được iLab Factory, một nhà máy từ châu Á.Bình luận

  • TTCN (0)