Ngày 2/11/2013 tại ĐH FPT đã diễn ra sự kiện G|DayX đầu tiên tại Việt Nam.

Phiên toàn thể
Devfest
Google Business Group
Đại sứ sinh viên Google


Bình luận

  • TTCN (0)