Kể từ khi iPhone X được công bố, các trang sản phẩm iPhone X của Apple đều có dòng ghi chú: iPhone X chưa được cấp phép theo quy định của FCC. Thiết bị này không và chưa thể cung ứng bán hay thuê, hay được bán và được thuê, cho đến khi được cấp phép.

Theo macrumors.com, FCC phải phê chuẩn tất cả các thiết bị phát vô tuyến trước khi được chính thức bán ở Mỹ, trong đó có iPhone. Chương trình của FCC được thiết kế để đảm bảo các thiết bị vô tuyến ở Mỹ “hoạt động hiệu quả”, không gây ra nhiễu có hại, đáp ứng các giới hạn phơi nhiễm tần số vô tuyến (RF) và tuân thủ các quy định khác của FCC.

Các model iPhone X đã được FCC chấp thuận bán ra, do đó Apple hiện tại đã có thể xóa bỏ dòng chữ trên khỏi trang iPhone X. Sự chấp thuận của FCC đối với iPhone X chỉ trước 3 tuần khi Apple sẽ chấp nhận các đơn đặt hàng trước dòng sản phẩm này.

Các đơn đặt hàng trước sẽ bắt đầu vào ngày thứ Sáu 27/10 trước ngày công bố chính thức 3/11.

Các nguồn cung iPhone X được cho sẽ bị ghìm lại khá lớn do các vấn đề sản xuất liên quan đến máy ảnh TrueDepth sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, do đó iPhone X có thể có những chậm trễ cho tới cuối năm 2017 và đầu năm 2018.

Theo ICTPress.
Bình luận

  • TTCN (0)