Để đăng tin tuyển dụng, xin vui lòng liên hệ với bộ phận quảng cáo.

Designer

Hà Nội - Vườn Ươm Tinh Vân - Thực tập

Tham gia các dự án của Vườn Ươm Tinh Vân với vai trò designer. Thời gian thực tập là toàn thời gian hoặc bán thời gian tuỳ chọn.

Lập trình viên .NET

Hà Nội - Vườn Ươm Tinh Vân - Thực tập

Tham gia các dự án của Vườn Ươm Tinh Vân với vai trò developer. Thời gian thực tập là toàn thời gian hoặc bán thời gian tuỳ chọn.

Lập trình viên PHP

Hà Nội - Vườn Ươm Tinh Vân - Thực tập

Tham gia các dự án của Vườn Ươm Tinh Vân với vai trò developer. Thời gian thực tập là toàn thời gian hoặc bán thời gian tuỳ chọn.

Lập trình viên iPhone / Android

Hà Nội - Vườn Ươm Tinh Vân - Thực tập

Tham gia các dự án của Vườn Ươm Tinh Vân với vai trò developer. Thời gian thực tập là toàn thời gian hoặc bán thời gian tuỳ chọn.

Lập trình viên Java / JSP

Hà Nội - Vườn Ươm Tinh Vân - Thực tập

Tham gia các dự án của Vườn Ươm Tinh Vân với vai trò developer. Thời gian thực tập là toàn thời gian hoặc bán thời gian tuỳ chọn.

Tech Leader / Project Manager

Hà Nội - Vườn Ươm Tinh Vân - Thực tập

Tham gia các dự án của Vườn Ươm Tinh Vân với vai trò Tech Leader hoặc Project Manager. Thời gian thực tập là toàn thời gian hoặc bán thời gian tuỳ chọn.

Senior developer .NET

TP. Hồ Chí Minh - Phim Chiếu Rạp - Toàn thời gian cố định

Phim Chiếu Rạp (www.phimchieurap.vn) hoạt động trong lĩnh vực truyền thông giải trí, là dự án dành cho các thành viên cộng đồng mê phim chiếu rạp tại Việt Nam, tiên phong trong việc truyền tải các thông tin mới nhất và cung cấp lịch chiếu nhanh nhất tại tất cả các rạp trên lãnh thổ Việt Nam.

Chuyên viên nghiên cứu công nghệ mới

Hà Nội - Viettel Technologies - Toàn thời gian cố định

- Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới hiện có trên thế giới

- Dự báo xu hướng phát triển của các công nghệ và dịch vụ mới

- Tham mưu, cố vấn với Ban giám đốc về các công nghệ mới cũng như tính phù hợp, khả thi của các công nghệ

Chuyên viên nghiên cứu dịch vụ viễn thông

Hà Nội - Viettel Technologies - Toàn thời gian cố định

- Nghiên cứu, tìm hiểu, so sánh các dịch vụ viễn thông hiện có trên thị trường: tính năng, giao diện, giá cả, điểm mạnh, điểm yếu…

- Phân tích, dự báo nhu cầu của khách hàng, người sử dụng với các dịch vụ viễn thông

Chuyên viên nghiên cứu sản phẩm

Hà Nội - Viettel Technologies - Toàn thời gian cố định

- Nghiên cứu, tìm hiểu, so sánh các sản phẩm công nghệ hiện có trên thị trường

- Tiếp cận, làm việc với khách hàng để tìm hiểu thực trạng từ đó phân tích, dự báo nhu cầu của khách hàng với các sản phẩm công nghệ