Tôi thấy có 2 dòng máy chữa ra mồ hôi là Dermadry và ionomat. Không biết loại nào dùng hiệu quả. Tôi rất mệt mỏi vì tình trạng ra mồ hôi của mình.

Bình luận

  • TTCN (1)
Mai Trang  52

Bạn tham khảo thêm bài giải đáp về MÁY CHỮA RA MỒ HÔI nhé: https://www.lavenvietnam.com/news/109/mot-so-giai-dap-ve-thiet-bi-may-chua-ra-mo-hoi-dermadry-va-ionomat.html