Android 4.4 KitKat có giao diện mới và hỗ trợ tốt hơn cho thiết bị có phần cứng yếu.
Ngày phát hành: 
31/10/2013
Công ty: 
Google