Google I/O 2013 là hội nghị thường niên dành cho nhà phát triển các sản phẩm của Google như Android, Chrome, Glass...

Thông tin
Ngày diễn ra: 
15/5/2013 - 17/5/2013
Địa điểm: 
San Francisco, Mỹ