Đại hội thế giới di động (MWC) là triển lãm lớn nhất trong ngành công nghiệp di động.

Thông tin
Ngày diễn ra: 
27/2/2012 - 1/3/2012
Địa điểm: 
Barcelona, Tây Ban Nha