Loạn thị trường máy học cho trẻ em

Nhiều bé mới tập đọc, tập viết đã bố, mẹ trang bị nào bút thông minh, Vua gia sư 600, Ezl Talk… thậm chí cả iPad lên tới cả chục triệu đồng.