Cirago phát hành ổ cứng CST6000 USB 3.0

Sunnyvale - Cirago International đã đưa ra giải pháp lưu trữ mới, ổ đĩa di động 2.5inch CST6000 với giao diện USB 3.0. Các ổ cứng 2.5 - Inch này có...