Bài viết về nhóm phát triển

Bài viết về nhóm phát triển

Google thuê lại nhóm phát triển webOS Enyo của HP

26/5/2012 Thông tin từ The Verge cho biết, Google đã thuê lại một số nhân viên chủ chốt của dự án phát triển HTML5 Enyo cho hệ điều hành webOS của HP.
Chuyên mục
Đăng nhập
Tin mới: