Có thể thấy bóng Mặt trời ở đại dương. Ảnh chụp mùa hè, do đó chúng ta dễ hiểu vì sao bán cầu Bắc có ngày dài hơn đêm.

Ảnh

Nguồn: facts.


Bình luận

  • TTCN (0)