Tình yêu CNTT của người khuyết tật

Nhờ sự đam mê CNTT, những người khuyết tật vừa có thể tìm việc làm ổn định; vừa có phương tiện giao tiếp tốt hơn, giúp họ tự tin vươn lên trong cuộc sống.