Nghèo đói ảnh hưởng đến chỉ số IQ?

Theo kết quả một nghiên cứu mới được công bố, nghèo đói ảnh hưởng đến chỉ số IQ ngay khi trẻ mới lên hai tuổi, và tác động này có thể tăng theo thời gian.