94

là sinh viên CNTT, khoa lập trình máy tính, bình thường thiết kế web, thiét kế đồ họa 2D,.. quê ở Sóc Trăng, hiện đang học tập tại tp. Hồ Chí Minh