Dear all

Tôi đang nghiên cứu để xây dựng 1 hệ thống streaming Video theo mô hình OTT

Nhưng tìm hiểu thấy mông lung quá, ko biết phải bắt đầu từ đâu, như thế nào?

Ai có kinh nghiệm vui lòng giúp tôi với.

Xin cảm ơn & hậu tạ :)


Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

Streaming video thì tất nhiên 99% là OTT rồi. Không biết bạn muốn tìm hiểu cài gì? Nên sửa lại câu hỏi cho rõ ràng.