1 bài gửi / 0 new
Bài gửi cuối
Cách thay đổi ngôn ngữ cho trình duyệt Google Chrome

Google Chrome là trình duyệt tuyệt vời, thông và gọn nhẹ. Tuy nhiên để thay đổi ngôn ngữ cho trình duyệt này thì không đơn giản.

Ảnh

Với Firefox, mỗi ngôn ngữ có một bộ cài đặt riêng. Nhưng với Chrome thì chỉ có một bộ cài duy nhất. Để thay đổi ngôn ngữ mặc định, chẳng hạn bạn dùng Windows tiếng Anh, nhưng muốn dùng Chrome tiếng Việt (vì được Việt hoá khá tốt), người dùng Windows và Linux không gặp trở ngại nào. Đơn giản là làm theo hướng dẫn tại đây:

Ngôn ngữ giao diện của trình duyệt được sử dụng cho trình đơn và hộp thoại của trình duyệt và dựa trên ngôn ngữ bạn đã chọn khi tải Google Chrome xuống lần đầu tiên. Để thay đổi cài đặt này trong Windows và Linux, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Nhấp vào Cài đặt ngôn ngữ và trình kiểm tra chính tả để mở hộp thoại "Ngôn ngữ và thông tin nhập".
  2. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng từ danh sách. Nếu ngôn ngữ không được liệt kê, trước hết thêm ngôn ngữ đó vào làm một trong các ngôn ngữ trang web ưu tiên của bạn.
  3. Trên bảng điều khiển bên phải, nhấp vào Hiển thị Google Chrome bằng ngôn ngữ này.
  4. Khởi động lại trình duyệt để áp dụng các thay đổi.

Người dùng Mac: Hiện tại, ngôn ngữ giao diện trình duyệt được quyết định theo cài đặt Ngôn ngữ & văn bản trong Tùy chọn hệ thống. Để tìm hiểu cách cập nhật ngôn ngữ hệ thống của bạn, hãy truy cập Hỗ trợ của máy tính Apple (chỉ có bằng tiếng Anh).

Rõ ràng là Google cho biết, người dùng Mac không thể chỉnh được ngôn ngữ, mà phải sử dụng ngôn ngữ hệ thống. Tuy nhiên, có một cách để "lách" qua trở ngại này. Hãy mở cửa sổ dòng lệnh và gõ lệnh sau:

defaults write com.google.Chrome AppleLanguages '(vi-VN)'

Từ giờ Chrome của bạn sẽ hiện tiếng Việt, bất kể hệ thống sử dụng ngôn ngữ nào!

Thêm bình luận

Đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bài bình luận