2 posts / 0 new
Bài gửi cuối
Những theme đẹp cho Windows 7

Mặc định sau khi cài đặt Windows 7, người dùng đã được cung cấp các theme để sử dụng và thay đổi. Tuy nhiên số lượng các theme được cung cấp là khá hạn chế. Nếu bạn muốn tìm kiếm các theme mới để trang trí cho máy tính của mình thì bạn có thể lựa chọn một trong các mẫu theme dưới đây để sử dụng.

Office 2010 Theme for Windows 7 tải về tại đây

Ảnh

Megamind Theme for Windows 7 tải về tại đây

Ảnh

Shrek Forever After Theme for Windows 7 tải về tại đây

Ảnh

Android Theme for Windows 7 tải về tại đây

Ảnh

Mass Effect 2 Theme for Windows 7 tải về tại đây

Ảnh

Lamborghini Theme for Windows 7 tải về tại đây

Ảnh

Batman – The Dark Knight Theme For Windows 7 tải về tại đây

Ảnh

Mac Themepack for Windows 7 tải về tại đây

Ảnh

Theo nirmaltv

thank

Thêm bình luận

Đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bài bình luận