Apple ra iOS 4.3 sớm hơn 2 ngày

Mặc dù thông báo phải tới ngày mai, iOS 4.3 mới xuất hiện, nhưng hôm qua "Quả táo" đã cho phép cập nhật phần mềm này cho iPhone, iPad và...