Galaxy Mega màn hình lớn
8% (47 phiếu)
Galaxy Note
17% (98 phiếu)
Galaxy S
26% (154 phiếu)
Dòng Galaxy giá rẻ
8% (45 phiếu)
Tôi không định dùng Samsung
42% (246 phiếu)
Tổng số phiếu: 590

Bình luận

  • TTCN (0)