Mình có một vài câu hỏi về Drupal 6.x module

1. Tự động lấy hình khi copy&paste một bài viết từ một trang web khác. Vd: khi copy&paste một bài viết từ Vietnamnet có hình ảnh qua trang của mình, thông thường thì hình ảnh vẫn mượn từ server của Vietnamnet. Nếu Vietnamnet xoa bài của họ thì hình ảnh trang mình cũng bị mất luôn. Do vậy mình muốn tìm module để nó tự động lấy hình về máy host của mình mà không cần mượn hình ảnh bên host của Vietnamnet nữa. Một module bên joomla có thể làm điều này là Easy Ping chức năng đó họ gọi là fetch image.

2. Tự động tạo thumbnail trong teaser (phần giới thiệu) của bài viết. Các bạn giúp một bài hướng dẫn cách sử dụng imagecache để tự động tạo thumbnail trong teaser (phần giới thiệu) của bài viết. Mình dùng module teaserthumbnail nhưng chỉ có thể tạo thumbnail khi upload ảnh từ máy tính. Riêng đối với những bài copy&paste thì nó không tạo thumbnail được và hơi bất tiện là phải thông qua một field khác mà không qua WYSIWYG.

Xin cảm ơn rất nhiều.

Bình luận

  • TTCN (4)
Hải Nam  30903

Câu 1: dùng http://bit.ly/hgnAli (mình lấy cái này và thêm vài chức năng khác để dùng trên TTCN)

Câu 2: xong câu 1 chắc bạn không cần câu 2 này nữa. Nhưng nếu vẫn muốn thì bạn cần patch cái module imagecache để nó có thể làm việc với ảnh ở host khác. TTCN cũng đang dùng patch này Big Grin Trước khi mình lục lại đống code, bạn xem thử http://bit.ly/hbEkyL

Andy T  1

(1) tốt hơn, nên là một filter Smile
(2) cũng vậy, nên là filter.

nguyenmimosa  21

Bạn đừng lục

Cảm ơn rất nhiều, mình bị kẹt cái này lâu nay.

Bạn đừng lục tốn thời gian, để mình thử xem rồi báo bạn biết. 

nguyenmimosa  21

Thumbnail cho teaser

1. Đã cài và sử dụng được module get_image.

2. Vẫn không tự động tạo thumbnail cho teaser. Nó chỉ tự động tạo khi mình upload qua thumbnail field (preset name mà mình đã tạo từ trước). Nếu bài viết nào mình có hình ảnh sẵn trong bài, hoặc tải hình bằng IMCE trong WYSIWYG thì nó không tự động tạo.

Cái module mà Hải Nam chỉ mình, dùng để cache hình ảnh từ host bên ngoài về máy chủ của mình. Trang web của mình sử dụng share host, không phải dedicate host. Ảnh được lưu trên cùng host.

Giúp thêm nhé. Cảm ơn trước.