Lưu ý là để sử dụng những phím tắt này, bạn cần truy cập vào mục Settings > General > Keyboard shortcuts và bật thiết lập "Keyboard shortcuts on".

Để dùng được các phím tắt cần bật lựa chọn "Keyboard shortcuts on"

Di chuyển trên Gmail

gi: đưa bạn đến hộp thư đến (inbox).

gs: đưa bạn đến thư mục Thư gắn dấu sao (Starred).

ga: đưa bạn đến mục Tất cả thư (All Mail).

gc: đưa bạn đến danh sách Danh bạ (Contacts list).

/: kích hoạt ô tìm kiếm, đưa con trỏ xuất hiện trên ô tìm kiếm.

Di chuyển giữa các thư

j: di chuyển con trỏ đến email cũ tiếp theo (hoặc mở email đó nếu bạn đang xem một email).

k: di chuyển con trỏ đến email mới nhận gần đây (hoặc mở email đó nếu bạn đang xem một email).

p: di chuyển con trỏ đến email cũ trong cuộc hội thoại đang xem (Conversation View - mỗi hội thoại có thể có nhiều email).

n: di chuyển con trỏ đến email mới gần đây trong cuộc hội thoại đang xem.

Xử lí các thư

x: chọn hoặc bỏ chọn một email/hội thoại được đánh dấu (đánh dấu con trỏ màu xanh phía trước).

s: gắn dấu sao hoặc bỏ gắn dấu sao với một email/hội thoại.

#: xoá hội thoại.

e: lưu trữ hội thoại.

!: đánh dấu là thư rác.

Enter: mở hội thoại được đánh dấu

Theo VnReview.
Bình luận

  • TTCN (0)