Để tiến hành khai thác lỗi, một trang web sẽ thay đổi đường dẫn thư mục cho một hình ảnh bằng cách chèn chuỗi “$MFT” vào tên của nó. Đây là thẻ được sử dụng để xác định “Master File Table” chứa trong một tập tin đặc biệt trên hệ thống tập tin NTFS. Đây là một cơ sở dữ liệu của tất cả các tập tin được tìm thấy trên hệ thống và thường được ẩn không cho phép truy cập.

Khi trình duyệt cố gắng tải xuống tập tin hình ảnh như vậy, các hệ điều hành bị ảnh hưởng gồm Windows Vista, 7 và 8 sẽ không thể xử lí $MFT như một thư mục (thay vì tập tin), dẫn đến một vòng lặp lỗi làm khóa hệ thống tập tin.

Trong thời gian chờ đợi xử lí, các hoạt động của hệ thống tiếp theo sẽ được xếp hàng đợi trong quá trình chờ giải phóng khóa, dẫn đến sự chậm lại đáng kể của máy. Ngay sau đó, tất cả các chương trình sẽ không thể truy cập vào hệ thống tập tin do tình trạng này, dẫn đến việc máy tính bị treo hoặc tồi tệ nhất có thể bị sập hoàn toàn gây hiện tượng màn hình xanh chết chóc (BSOD).

Mô tả trên cho thấy lỗi mới khá giống với lỗi “c://con/con” tương tự trên Windows 95 và 98 trong quá khứ. Điều nguy hiểm là lỗi này dễ dàng được kích hoạt bằng cách thay đổi thư mục tập tin của tệp hình ảnh, do đó đây sẽ là một vấn đề khá khó chịu.

Ở thời điểm hiện tại, cách an toàn nhất đối với người dùng nhằm tránh lỗi nói trên chính là không nên truy cập vào các trang web độc hại hoặc không đáng tin cậy.

Về phần Microsoft, công ty được cho là đã tiếp nhận thông báo về lỗi nhưng hiện chưa phát triển bản sửa lỗi. May mắn là có vẻ lỗi nó không ảnh hưởng đến các hệ thống Windows 10.

Theo Tạp chí công nghệ.
Bình luận

  • TTCN (0)