Tác giả
Soft Service
Phiên bản
1.1
Trang chủ
www.softservice.org
Giấy phép
Thương mại
HĐH
Windows 2000/XP
PLMĐ: Đây là chương trình tạo Flash Webcam Server trực tiếp trên Web.Bạn nhấn chọn Download để tải về sử dụng. Trong trường hợp không tải được, mời bạn email về cho địa chỉ [email protected] hoặc comment để được trợ giúp.

Bình luận

  • TTCN (0)