Tác giả
MIT
Phiên bản
1.4
Trang chủ
scratch.mit.edu
Giấy phép
Miễn phí
HĐH
Windows 2000/XP, Windows, OS X, Linux/Unix

Được phát triển bởi MIT Media Lab, Scratch là một ngôn ngữ lập trình đồ họa dành cho trẻ em độ tuổi từ 8 trở lên. Scratch được cung cấp miễn phí, có thể chạy trên các nền tảng Mac, Windows, và Linux.

Bài giới thiệu: 

Bình luận

  • TTCN (0)