Bình luận

  • TTCN (1)
Nogard

mình chưa có dịp thử, nhưng mình cảm giác rất thuận lợi khi xài nó, cám ơn bạn