8 lời khuyên công nghệ ... sai bét

Sạc điện thoại qua đêm rất hại, không được sạc iPhone bằng cục sạc iPad,... đó chỉ là 2 trong số những người khuyên mà bạn nghe thấy hết lần này lần khác dù độ chính xác của chúng đến đâu thì cần phải xét lại.