Sẽ dành 900 triệu số thuê bao 01x kết nối các thiết bị thông minh

Cục viễn thông (Bộ TT&TT) cho biết, quy hoạch kho số viễn thông đã dành ra đầu số 01x hiện đang dùng cho thuê bao di động 11 số để sử dụng cho kết nối các thiết bị thông minh (M2M) sau khi chuyển hết các thuê bao này sang thuê bao 10 số bằng đầu số cố định hiện nay.

Thuê bao 11 số: Sim rác hay không rác?

Bộ TT&TT khẳng định, lượng thuê bao 11 số và 10 số hiện ngang bằng nhau, trong khi các đại lí cho biết, bán sim 11 số đang đảm bảo 70% doanh thu mỗi ngày.

Hai năm nữa mới chuyển thuê bao 11 số sang 10 số

Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT sẽ chuyển toàn bộ thuê bao 11 số thành thuê bao 10 số bằng cách dùng đầu số cố định hiện nay. Dự kiến sau 2 năm nữa mới thực hiện được việc chuyển số này.