Google phát hành YouTube Go, bản rút gọn của YouTube

Sau một thời gian dài phát triển ở dạng beta, cuối cùng Google đã phát hành ứng dụng YouTube Go, phiên bản rút gọn của YouTube dành cho các thiết bị Android đời cũ vốn có cấu hình hạn chế.