Desktop của bạn có thể chạy Windows 7?

Nếu bạn muốn dùng Windows 7 trên máy tính để bàn (desktop) của mình, bài viết này sẽ chỉ cho bạn biết máy tính đó có thể chạy được Windows 7 hay...