Làm "hiện hình" dấu vân tay đã bị xóa

Một kỹ thuật mới cho phép lấy lại dấu vân tay trên bề mặt kim loại dù bị tẩy sạch dưới bất cứ hình thức nào. Thành tựu này do nhóm nghiên cứu thuộc...